Gậy Wegde Ping Glide Fordget

5,950,000 

Được thiết kế cho tính linh hoạt Một thiết kế duy nhất với một cạnh dẫn tròn và camber gót chân hơn cho phép tạo thêm nhiều sáng tạo xung quanh màu xanh lá cây. Khuôn mặt được gia công bằng phẳng để đảm bảo tốc độ bóng phù hợp, đặc biệt là về phía ngón chân, để cải thiện độ chính xác.