Ironsets G410 Graphite

30,500,000 

Trong chiếc G410, chúng tôi đã sử dụng công nghệ cải tiến trò chơi và định hình lại nó, giúp mô hình ít bù hơn và chiều dài lưỡi ngắn hơn trong khi duy trì MOI để tạo ra loại sắt dễ tha thứ nhất trên thị trường về kích thước của nó. Để tạo ra sức mạnh, bản lề mặt và vùng uốn cong lớn hơn sẽ tăng tốc độ bóng cho khoảng cách xa hơn và quỹ đạo cực đại cao hơn để bạn có thể đánh và giữ nhiều green hơn. Cảm giác và âm thanh được cải thiện với một huy hiệu khoang đồng đúc làm giảm độ rung.