Fullset Honma 3 sao Beres new 2020

223,000,000 

Bộ gậy bao gồm: 13 cây + 1 túi gậy

+ 1 gậy Driver. 24.200.000

+ 2 gậy Fairway. 24.200.000

+ 1 gậy Hybrid. 12.100.000

+ Bộ gậy sắt: 8 cây IS-06 (5,6,7,8,9,10,11, SW) 109.000.000

+ 1 gậy Putter PP-201 đầu vàng cán săt cao cấp 24.000.000

+ 1 túi boston bag BB2817 9.900.000

+ 1 túi Cartbag CB 2817 19.600.000

Tổng 223.000.000

 

Categories: ,