Fullset gậy Ping GLE2 Lady

72,400,000  65,160,000 

Một bộ gậy Ping GLe2 Lady fullset gồm:

– 1 Gậy Driver 13.800.000

– 1 gậy Fairway 8.550.000

– 1 gậy Hybrids 6.550.000

– 1 bộ sắt gồm 7 cây: 6, 7, 8, 9, PW, UW, SW : 30.500.000

– 1 Putter 6.150.000

– Cart Bag 6.850.000