Fairway Ping G410 (số 3, 5, 7)

9,500,000 

Được hỗ trợ bởi một mặt thép được rèn, kết hợp, gỗ fairway của G410 được thiết kế để phóng bóng dễ dàng và cung cấp tốc độ bóng nhanh hơn trên một quỹ đạo xuyên thấu giúp tối đa hóa khoảng cách. Một khuôn mặt nông hơn và vị trí CG hiệu quả nâng cao MOI để phân tán chặt chẽ hơn. Để tinh chỉnh phù hợp với sự phù hợp của bạn, một tay áo tám vị trí nhẹ mới cung cấp phạm vi rộng hơn của gác xép (± 1,5 °) và kết hợp nói dối.